Navigácia

RODIČOVSKE ZDRUŽENIE 2017/2018

 

Rodičovské združenie pracuje na škole ako nezávislé dobrovoľné združenie rodičov. Je členom Slovenskej rady rodičovských združení, čo mu zaručuje právnu subjektivitu. Najvyšším orgánom rodičovského združenia je rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Rodičovská rada si volí trojčlenný výbor (predseda, hospodár, tajomník).

Rodičovská rada pravidelne zasadá. Na týchto zasadnutiach sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem.

V súlade s poslaním rodičovského združenia sa jeho činnosť zameriava hlavne na:

 • výchovné a vzdelávacie otázky,
 • zmiernenie dopadu finančnej situácie na prácu školy.

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je rodičovské združenie prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí v rámci triednych aktívov rodičovského združenia. Ďalšou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rodičovské združenie sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby podporuje finančné požiadavky školy.

 

RADA RODIČOV

  Zloženie Rady rodičov v školskom roku 2017/2018 :

 

        Predseda :         

        Pokladník :       

        Tajomník :         

        Členovia :             

                        

Trieda

Meno a priezvisko rodiča

1.A

p. Barbora Janecová

1.B

Ing. Daniel Hricišák

2.A

Bc. Marcela Košťálová

2.B

Bc. Jaroslava Maslíková

3.A

Bc. Natália Hricišáková

3.B

p. Jozef  Opeta

4.A

Mgr. Monika Orihelová

4.B

Ing. Rastislav Majerník

5.A

p. Eva Opetová, p. Eva Deketová

5.B

p. Mária Lopatková, p. Gabriela Selčanová

6.A

p. Martin Petic, p. Marcela Janecová

6.B

Ing. Lucia Duranová

7.A

p. Iveta Jakubcová

7.B

p. Dana Halašková

8.A

p. Jaroslav Badinka

8.B

p. Henrich Valach

9.A

Mgr. Art. Žaneta Páleníková

9.B

Mgr. Anna Kollárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Vážení rodičia!

Radi by sme Vás bližšie informovali o činnosti Rady rodičov rodičovského združenia pri ZŠ Veľké Kostoľany. Vedenie školy nám umožnilo zverejňovať naše dokumenty a dôležité informácie pre rodičov na ich webstránke, za čo mu patrí naša veľká vďaka.

Budeme postupne uverejňovať aj zápisnice zo zasadnutí Rady rodičov a údaje o hospodárení.

Všetci vieme, že situácia v školstve nie je dobrá a ministerstvo školstva sa snaží presúvať časť bremena na rodičov. Veríme, že podieľanie sa na financovaní mnohých aktivít školy bude tak ako doteraz efektívne a finančné prostriedky budú využité k spokojnosti všetkých rodičov a najmä v prospech našich detí a našej školy. Ďakujeme Vám za Váš záujem.

 

                                                 DOKUMENTY 2016/2017

Rozpočet rodičovského združenia:

Rozpocet_ZRPS_2016_2017.docx

 

Zápisnice zo schôdz rodičovského združenia:

Zapisnica140916.docx

Zapisnica171016.docx

Zapisnica121216.docx

Zapisnica130217.docx

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : +421 337781097, 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria