Navigácia

 • Uspeli sme v okresnom kole Slávika Slovenska!

  V utorok 15. mája 2018 sa v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo 28. ročníka súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali: Karolínka Mikušová (1.A) v prvej kategórii, Katka Ševčíková (5.B) v druhej kategórii a Terezka Letková (7.A) v tretej kategórii. Všetky tri dievčatá reprezentovali našu školu veľmi dobre, o čom svedčí druhé miesto, ktoré získala Karolínka Mikušová v prvej kategórii a tretie miesto, ktoré obsadila Terezka Letková v tretej kategórii. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

   

  Fotografie nájdete tu.

 • Špeciálny pedagóg v našej škole

  Konzultačné hodiny - školský špeciálny pedagóg :

   

  Školský špeciálny pedagóg je Vám
  k dispozícii vždy 

  v piatok  od 12,30 - 13,30 h. 

  Konzultácie v iných dňoch sú možné
  po vzájomnej dohode.

  Kontakt:     
  r.zuzzi@seznam.cz

 • Ďalší úspech na Biblickej olympiáde

  V utorok 24. apríla sa v Trnave uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo aj naše družstvo v zložení Sabína Duranová (6.B), Zuzana Mečírová (6.A) a Klára Cepková (8.B). Dievčatá opäť potvrdili svoje kvality a obsadili krásne 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Úspech v prehadzovanej

  Dňa 27.4.2018 sa družstvo žiakov prvého stupňa zúčastnilo oblastného kola v prehadzovanej trojíc. V štvorčlennej skupine skončili na druhom mieste a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v obci Studienka. Našu školu reprezentovali: Adam Majerník (4.B), Ondrej Janech (4.A), Matúš Blaško (3.B), Adriana Koreňová (4.A), Kali Šupová (2.A) a Hana Orihelová (3.A). Našim úspešným reprezentantom blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole.

  Fotografie nájdete tu.

 • Deň narcisov 2018

  V piatok 13. apríla 2018  sa uskutočnil  22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizovala Liga proti  rakovine. Zapojili sa do nej učitelia, žiaci a pracovníci našej  školy, podnikatelia, zamestnanci aj občania obce. Vyzbierané financie budú použité na podporu projektov pre onkologických pacientov. Za finančné príspevky všetkým  ďakujeme.

 • Deň Zeme

  Ľudia na celom svete si každý rok pripomínajú Deň Zeme. Týmto dňom je 22. apríl, ktorý ani v tomto roku nezostal nepovšimnutý medzi žiakmi a učiteľmi našej školy.
  Deň Zeme sa pre 7 tried začal v škole už vo štvrtok 18.4. a trval 2 dni, počas ktorých deti čistili viaceré ulice obce od odpadu.
  V piatok 19. 4. sa skupina žiakov spolu s vyučujúcou venovala aj obnove
  a novej výsadbe kvetov vo fontáne, umiestnenej v parku školy. Prístupový
  chodníček k nej a jej okolie boli vynovené novým násypom štrku, ktorí nám
  poskytol p. Hovorka , za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
  Treba sa venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme a prírody pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Určite aj naši žiaci a učitelia prispeli svojou troškou k tomuto úsiliu. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

 • Anglické divadelné predstavenie

  Dňa   23. apríla  2018   sa uskutoční   anglické divadelné predstavenie GOLD FISH  v priestoroch  nášho KD  vo V. Kostoľanoch . Predstavia   sa nám  herci z  Divadelného centra  Martin. Anglické divadelné predstavenie je určené pre žiakov 4. – 9 .r. ZŠ so začiatkom  o  11.15 hod. Dĺžka predstavenia je 60 min. Po skončení predstavenia idú žiaci domov. Predstavenie  je koncipované ako učebná pomôcka pre zlepšenie vnímania cudzieho jazyka u detí s cieľom rozvíjať  jazykové  zručnosti  žiakov.

 • Športové úspechy súrodencov Mikulovcov

  Richard Mikula, žiak 5.A sa prvý krát  zúčastnil Veľkonočného turnaja v džude za klub AŠK Slávia Trnava. Vo svojej váhovej kategórii si vybojoval krásne 1. miesto.Naši žiaci súrodenci Mikulovi sa zúčastnili 13. ročníka Bratislavského maratónu.   Richard Mikula žiak 5.A a Timea Mikulová žiačka 1.B si v skvelej atmosfére zabehli detské behy. 

   

 • Zdravý chrbátik

  Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý je zameraný na prevenciu chybného držania tela a deformít chrbtice u detí   na prvom stupni základných škôl.  Projekt je organizovaný v spolupráci s Občianskym združením  Za zdravší život, s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Prvoradým cieľom sú deti a našim úmyslom je pozitívne a hravou formou naštartovať u nich chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice.

  Kvalifikovaná terapeutka bude pravidelne navštevovať našu školu a usmerňovať vyučujúcich a deti na hodinách telesnej výchovy k správnym zdravotným cvičeniam na podporu zdravia  detí.

  Fotografie z prvého cvičenia si môžete pozrieť tu.

 • Školské kolo súťaže Hollého pamätník

  Na prelome marca a apríla v našej škole prebehlo školské kolo súťaže v prenese poézie a prózy Hollého pamätník. Výsledky si môžete pozrieť tu.

 • Venujte nám 2 % z vašich daní

  Vážení rodičia, milí priatelia, aj tento rok sa na vás ZRPŠ pri Základnej škole Veľké Kostoľany obracia s prosbou o venovanie 2 % dane z príjmu. 

  Aj takýmto spôsobom nám môžete pomôcť zlepšiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie vašich detí.

  Za vašu pomoc Vám vopred zo srdca ďakujeme.

   

  Tlačivá potrebné pre poukázanie 2 % dane si môžete stiahnuť tu:

   

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-edit.pdf

   

  Potvrdenie-2018-DP-2017-edit.pdf

   

  Všetky potrebné informácie súvisiace s venovaním 2 percent z daní nájdete po kliknutí na nasledujúce odkazy:

  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

 • Vyhrali sme Biblickú olympiádu!

  Dňa 22.3.2018 sa uskutočnilo dekanátne kolo v bilblickej olympiáde. Naše družstvo v zložení Zuzana Mečírová (6.A), Klára Cepková (8.B) a Sabína Duranová (6.B) získalo 1. miesto. Gratulujeme!

 • Zápis do prvého ročníka

  Zápis do 1. ročníka ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 9. - 10. apríla 2018 v priestoroch základnej školy Veľké Kostoľany v čase od 13.00 do 17.00 hod. v triedach 1.A a 1.B.

  Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa (stačí fotokópia), občiansky preukaz zákonného zástupcu a 25,- € na pomôcky, ktoré zakúpi škola.

  Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

  Ostatné pracovné dni v mesiaci apríl bude možné dieťa do 1. ročníka zapísať v termíne vopred dohodnutom na tel. č.: 0337781119.

   

  Tlačivá potrebné k zápisu si môžete stiahnuť tu.

   

  Viac informácii: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245

 • Výstava veľkonočných dekorácií

  V týchto dňoch prebieha v našej škole výstava veľkonočných dekorácií. Výtvory našich žiakov si môžete pozrieť tu.

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľka Základnej školy Veľké Kostoľany využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov,zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 Z. z. rozhodla udeliť riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy dňa 27. marca 2018 (utorok) z prevádzkových dôvodov

  ( neplánovaná odstávka dodávky vody).

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že v súlade s §150   ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo o udelení 1 dňa riaditeľského voľna žiakom  z dôvodu celoslovenského Testovania žiakov 9. ročníka  na deň  21. marec 2018. Stravujúci sa žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy. Taktiež nebude v prevádzke ŠKD.

 • Dejepisná exkurzia 9.A a 9.B triedy

  Vo štvrtok 15.3.2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Obsah exkurzie veľmi vhodne  dopĺňal učivo prebraté na hodinách dejepisu. Lektori pútavým spôsobom priblížili žiakom vznik a fungovanie prvej Slovenskej republiky , jej politiku voči židovskému obyvateľstvu. Prostredníctvom filmových výpovedí preživších sa dozvedeli o  živote v koncentračných táboroch aj o ich  odkaze pre dnešné generácie:

  ,, Tolerantnosť a rešpekt k inakosti."

  Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť tu.

 • Víťazstvo Kali Šupovej na medzinárodnom turnaji

  Dňa 3.3.2018  sa žiačka 2.A triedy Kali Šupová zúčastnila na medzinárodnom tenisovom turnaji v českom meste Tišnov. Vo finále porazila súperku 4/1 a  tým obhájila víťazstvo z minulého roku. Gratulujeme!

 • Triedne rodičovské schôdzky

  Dňa 14.3.2018 (streda)  sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky formou konzultácií.  Triedni učitelia oznámia presný čas oznamom v žiackej knižke.

 • Jarné prázdniny

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 5. - 9. marca 2018 sú jarné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 12. marca 2018.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : +421 337781097, 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria