• Mobilná aplikácia

    Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    Čítať viac
   • Naša škola je partnerom projektu IT akadémia, ktorého cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
    Čítať viac
  • Novinky

    • Oznam
     • Oznam

      Do konca školského roku 2020/2021 nebude v našej škole prebiehať zber:

      batérií

      oleja

      papiera

      plastových uzáverov

    • Online súťaže
     • Online súťaže

      Pytagoriáda

      V dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa konalo online formou okresné kolo matematickej Pytagoriády.

      V kategórii P4 – 4. ročník skončil Alex Kostolanský na 13. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Zúčastnilo sa 44 žiakov.

      V kategórii P5 – 5. ročník skončil Omar Seye na 6. mieste, na 25. mies

     • Bolo spustené elektronické prihlasovanie

      Vážení rodičia, bolo spustené elektronické prihlasovanie na školský rok 2021/2022. Pri elektronickom prihlasovaní je dôležitý súhlas rodiča, bez neho prihlasovanie neprebehne, to znamená, že prihlásiť sa môže aj žiak prostredníctvom svojho konta, ale následne musí tento výber potvrdiť, resp. zmeniť

    • Školská dochádzka od 3.5.2021
     • Školská dochádzka od 3.5.2021


      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný pred

     • Oznam pre zákonných zástupcov

      V zmysle Uznesenia vlády SR č. 215 zo dňa 26.4.2021 a Vyhlášky ÚVZ č.197 sa s účinnosťou od 29.4.2021 vo všetkých okresoch okrem okresov zaradených podľa COVID automatu do IV. stupňa varovania (čierne okresy) nevyžaduje od zákonných zástupcov dieťaťa ani od detí navštevujúcich školu preukazovanie s

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Špeciálny pedagóg

   Školský špeciálny pedagóg je Vám
   k dispozícii vždy 

   v piatok  od 12,30 - 13,30 h. 

   Konzultácie v iných dňoch sú možné
   po vzájomnej dohode.


   Kontakt:     

   r.zuzzi@seznam.cz

  • Zvonenia

   Piatok 14. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Partneri školy