Navigácia

Odhlasovanie zo stravy

.

Telefónne číslo školskej jedálne: 0911918044 (p. Mikušová)

 

Odhlásiť, prihlásiť na stravu je možné do 14.00 hod. deň vopred.

 

 V prípade prvého dňa choroby je možné si prísť pre obed do vlastných nádob do 13.30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchodu zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Platba za stravu je možné realizovať poštovou poukážkou, alebo internetbankingom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria