Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Lacková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Vančová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radka Šupová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Blažeková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Lišková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ondrášiková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Huttová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Janech
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Surová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Kunáková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Šimončičová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Simona Brišková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Jasencová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Orviská
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ivana Suchoňová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Orihelová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Gaurová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Haladová

© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : +421 337781097, 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria