Navigácia

Personálne obsadenie Prevádzkoví zamestnanci Vyučovanie cudzích jazykov Zadelenie triednictva Zvonenie a prestávky Školský klub detí Organizácia školského roka, prázdniny, testovanie deviatakov,testovanie piatakov, zápis do 1. ročníka Projekty a žiadosti o granty Kontinuálne vzdelávanie učiteľov História školy

ZŠ Veľké Kostoľany

Personálne obsadenie

 

Riaditeľ školy :     Mgr. Koreňová Ľudmila 

Zástupca riaditeľa školy:  PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD.

Výchovný poradca :  Mgr. Ondrášiková Lucia

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu : Mgr. Šimončičová Jana

Koordinátor prevencie : Mgr. Gaurová Renáta

Koordinátor telovýchovnej činnosti : PaedDr.   Hlavnová Adriana

Koordinátor environmentálnej výchovy : Mgr. Šimončičová Jana

Koordinátor projektov: Mgr. Surová Ingrid

Správca školskej knižnice: Mgr. Lacková Dagmar

Správca počítačových sietí a učební: Mgr. Janech Andrej

 

Ostatní vyučujúci sú uvedení v podstrane UČITELIA

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
  ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany
 • sekretariát : +421 337781119
  riaditeľka školy : 0911360321
  zástupkyňa riaditeľky : +421 337781098
  kontakt do zborovne :+421 335583788
  školská jedáleň: +421911918044
  ŠKD: +421944869325

Fotogaléria